Candelstick

Candlestick är ett av dom vanligaste sätten att läsa av priset i en marknad när du använder teknisk analys. En candlestick består av en kropp och svans. 

Candlestickens färg berättar om priset stiger eller faller. Du kan själv välja vilken färg du vill ha på dina candlesticks, dom vanligaste färgerna är grön för stigande pris och röd för fallande pris. 

Se bild nedan för att få förståelse för en candlesticks formation, vad som är svans och vad som är kropp 

Den information du får av candlestickskroppen är till vilket pris den öppnade på samt till vilket pris den stängde på. 

Svansarna på en candlestick är minst lika viktiga, informationen du får ut av svansarna är att du kan se hur priserna har rört sig. 

Se bild nedan  

Av candlesticken ovan kan man se tydligt om det är köparna eller säljarna som har övertaget. I detta fall blev det en väldigt lång svans nedåt, vilket betyder att priset var väldigt långt ner men sedan tog köparna över och tryckte upp priset igen. 

Ett nytt exempel på hur en candlestick ser ut med kropp och svans. Se bild nedan 

Att kunna läsa candlesticks och vad dess form betyder är viktigt i den tekniska analysen, detta för att kunna se om det är köparna eller säljarna som kontrollerar marknaden.