Huvud&Skuldra formation

Huvudskuldra-formation kallas även för Head and shoulders och förkortas H&S 

En huvudskuldra-formation är ett vändningsmönster, med andra ord byter marknadens riktning. 
Det är vanligtvis förknippat med början på en ny trend. När en huvudskuldra-formation bildas i slutet av en uppåtgående trend kallas det för huvudskuldra-formation och det ger en indikation på att marknaden kan vara på väg att byta riktning nedåt. 
Om en huvudskuldra-formation uppstår i en nedåtgående trend så ger det indikationer på att marknaden kan vara på väg att byta riktning uppåt, då kallas det för omvänd huvudskuldra-formation. 

Huvudskuldra-formation identifieras med tre toppar, mitten toppen sticker ut från dom andra två.  Ett huvud, två skuldror och en nacklinje. 

Se bild nedan 

Vad får huvudet och axlarna att bildas? 

Huvudskuldra-formation antyder i grunden på utmattning i marknaden. Detta identifieras genom att priset gör en ny högre högsta följt av att upprätta en stödnivå . Ett andra försök görs för att höja priset, vilket resulterar i en ny högre högsta. Vanligtvis brukar du kunna se att volymen minskar i detta skede från och med den andra toppen. Det tredje försöket görs, priset går ner till nacklinjen för att sedan vända upp och göra ett försök att skapa en ny högre högsta men misslyckas, varpå marknaden byter riktning. Detta resulterar i att en huvudskuldra-formation bildas. Det blir tvärtom om marknaden är i en nedåtgående trend, Då har du en omvänd huvudskuldra-formation och det blir då en motståndsnivå istället för stödnivå, lägre lägsta istället för högre högsta.  

Entry 

Det finns två alternativ för att lägga sin köporder eller säljorder – ett mer aggressivt sätt eller ett som är lite mer vaksamt. 

Med det aggresiva sättet kan du gå in i tradet när första candlesticken bryter och stänger under (över i en omvänd h&s) nacklinjen. Det mer vaksamma sättet är att man väntar på att marknaden ska ”testa” nacklinjen. 
 

På bilden nedan har vi ett exempel på det mer vaksamma sättet. Priset bryter nacklinjen för att sedan testa det området igen.  

Vid test av nacklinjen har vi en bekräftad entry varpå du lägger din position.  

På bilden bredvid har vi en mer aggresiv ingångsteknik. Där görs en entry på första candlesticken som bryter och stänger under nacklinjen.  

Take profit 

Nu har du fått en klar bild över vad en huvudskuldra-fromation är, Du vet två olika ingångstekniker, nu är det dags att gå igenom vart du ska sätta din take profit för att säkra sdn vinst. 

För att veta vart du ska sätta din take profit så mäts avståndet mellan huvudets högsta punkt till nacklinjen. Det avståndet tar du sedan från nacklinjen 
 
Se bild nedan för två olika exempel.  

Exempel 1,  huvudskuldra  

Exempel 2, omvänd huvudskuldra 

Stoploss 

Sist men defenitivt viktigast, stoploss. En Stoploss ska alltid läggas för att inte förlusterna blir större än vad dom behöver. 

Med en huvudskuldra-formation ska stoplossen placeras över höger skuldra. Över längsta svansen + 10 punkter. 

I en omvänd huvudskuldra-formation ska stoplossen placeras under höger skuldra. Under längsta svansen + 10 punkter. 

Varför den ska placeras just där är för att om priset passerar den högra skuldan så är formationen invaliderad. 

VIKTIGT 

Innan du tar denna strategi och placerar riktiga pengar så är en rekommendation att du backtestar den så du lär dig att känna igen mönsterna i marknaden och även vilken typ av entry, take profit och stoploss som passar dig.