Dubbeltopp&Dubbelbotten

Dubbeltopp och dubbelbottenmönster är kanske det enklaste av dom återkommande mönster i marknaden och i teknisk analys. Dessa två diagrammönster är en indikation för en vändning i marknaden, dessa är även visuellt lätta att identifiera. 

Här förklaras begreppet dubbeltopp och dubbelbotten och hur man kan handla dem effektivt. 

Vad är en dubbeltopp och en dubbelbotten? 

Ett dubbeltoppsmönster bildas när priset misslyckas med att bryta en tidigare motståndsnivå. Och ett dubbeltbottenmönster bildas när priset sjunker men misslyckas att bryta en tidigare stödnivå. 

Dessa mönster återkommer väldigt ofta. 

Dubbeltopp och dubbelbotten har en bra risk/reward, med andra ord vinner du mer om det blir vinst mot vad du skulle förlorat om det blir förlust. 

Kom ihåg att det finns tillfällen när en dubbeltopp eller en dubbelbottenmönster kan misslyckas som resulterar i en förlust. Backtesta alltid en strategi innan du använder den i din handel. 

Identifiera dubblatoppar och dubblabottnar 

Följande diagram visar hur en dubbel topp eller ett dubbel bottenmönster ser ut. 

Det finns flera regler för en dubbeltopp och dubbelbotten. 

Och med det menas var takeprofit ska sättas, din stoploss och när den är validerad och inte. 

För att en dubbeltopp eller dubbelbotten ska vara validerad finns det två viktiga faktorer 

  1. Priset ska komma från motsatt riktning. 
    För en dubbelbotten ska priset komma uppifrån och gå ner. 
    För en dubbeltopp ska priset komma nerifrån och gå upp  
     
     
  1. Priset på den högra toppen/botten ska inte stänga högre/lägre än stödnivån/motståndsnivån som den vänstra toppen skapar 

Entry 

Vart ska man lägga sin köp eller sälj position och komma med i tradet ? 

Det finns flera olika entry tekniker, här kommer två olika alternativ 

Alternativ ett är ”Next bar market” Med det menas att så fort det är en validerad dubbeltopp eller dubbelbotten så inväntar man nästa candelstick för att sedan lägga en köp eller sälj position. 

Alternativ två är att vänta på en higher close candle 

Take profit  

Vart ska man placera sin take profit för en dubbeltopp eller dubbelbotten ?  

Det finns flera alternativ att göra det. Här kommer två alternativ att börja med. 

Alternativ ett är att använda sig av fibonacci 

se bild nedan 

Du tar fibbonaci från A punkten till B punkten enligt bild och take profit är fibonacci 1,272 

Alternativ två är att man tar längden mellan A punkten till B punkten, Så långt det är mellan dessa punkter kommer marknaden sedan att gå från A och vidare  

Se bild nedan.  

Stoploss 

Vart ska du då sätta din stoploss för att säkra ditt kapital så att inte förlusterna tar ut dina vinster. 

Även där finns det flera alternativ, du kan använda dig av olika indikatorer, fibonacci eller ett visst antal punkter under stöd/motståndsnivå. 

I de alternativ som visas ovan så är risken 50% av vad vinsten är och i detta fall så är det viktigt att stoplossen hamnar under en dubbelbotten och över en dubbeltopp. 

VIKTIGT 

Innan du tar denna strategi och placerar riktigt pengar så är en rekommendation att du backtestar den så du lär dig känna igen mönstrerna i marknaden och även vilken typ av entry, take profit och stoploss som passar dig.