Triangel-formation

Triangel-formationer är en av de vanligaste formationer som är återkommande i teknisk analys. 

Det indikerar en period av avmattning i en marknaden, varken köparna eller säljarna har kontroll över marknaden. Triangel-formationer uppstår i trender, vid starka motstånd eller stödnivåer, Triangel- formationer representerar av fallande trendlinjer eller stigande trendlinjer med horisontella stöd- eller motståndslinjer. 

Triangel-formationer delas upp i tre delar. 

  1. Triangel. 
  1. Stigande triangel. 
  1. Fallande triangel. 

Dessa tre delas sedan upp i två kategorier. 

Nr. 1 är en symmetrisk triangel.  Nr. 2 och 3 är rätvinkliga trianglar. 

Rätvinklade Triangel-formationer faller under fortsättningsmönster. Det betyder att triangeln som bildas signalerar en fortsättning av trenden. 

En symmetrisk triangel kan handlas både som ett fortsättningsmönster eller ett vändingsmönster. 

En av de viktiga kriterierna att tänka på vid handel med trianglar är att det ska finnas minst 4 träffpunker inom triangeln. 

Se bilder nedan för en illustration av triangel-formation, fallande triangel-formation och stigande triangel-formation 

Bild nr. 1 fallande triangel-formation 

Bild nr. 2 Stigande triangel-formation 

Bild nr. 3 Symmetrisk triangel-formation 

Bilderna ovan har vi exempel på hur Triangel-formationer ser ut, både rätvinkliga och symmetriska trianglar. 

Kritierier för att det ska vara en godkänd triangel-formation ska vara att priset ska träffa trendlinjen, motståndsnivån eller stödnivån minst fyra gånger. 

Se bilder nedan 

Här har vi en komplett symmetrisk och rätvinklad triangel-formation med fyra träffar på trendlinjerna och motståndsnivå. 

Entry 

En ingångsteknik för Symmetriska trianglar , fallande trianglar och stigande trianglar är att man väntar på att priset ska bryta sig ur formationen och stänga utanför. Sedan inväntar du att ännu att en candlestick ska stänga. Varför du ska invänta att två candlesticks ska stänga utanför formation är att förhindra att det inte är ett falskt breakout.   

Ett exempel på falskt breakout se bild nedan 

I bilden ovan har du andledningen till varför du vill vänta på att den andra candlesticken ska stänga utanför formationen. Du vill minimera chanserna till att det ska vara ett falskt breakout. 

Bild nedan har vi en korrekt entry i en stigande triangel. Candlestick nr två stänger utanför formtionen och du kan lägga din köp position. 

Take profit 

Nu vet du en ingångsteknink. Nu ska vi gå igenom vart du ska lägga din take profit för att säkra din vinst.  

Avståndet mellan träff 1 och träff 2 i trianglen är det avstånd som blir din take profit. 

Se bild nedan 

Stoploss 

Nu har du en ingångsteknik, vart din takeprofit ska vara, nu ska vi gå igenom vart din stoploss ska vara för att minimera dina förluster. 

Stoplossen ska vara placerad vid sista träff av trianglen. I en stigande triangel så ska stoplossen vara placerad under sista träffen av trendlinjen. I en fallande triangel ska din stoploss vara placerad över sista träff av trendlinjen. 

I en symmetrisk triangel som bryter ut ur formationen uppåt ska stoplossen vara placerad under sista träff av trendlinjen, I en symmetrisk triangel som bryter ut nedåt ska stoplossen vara placerad över sista träff av trendlinjen. 

Stoplossen kan vara mellan 10-20 punker över/under sista träff av triangeln beroende på tidsram. 

Se bild nedan 

I bilden ovan visar den röda delen min stoploss, den mörkröda delen 10 punker under sista träff av triangeln. Den gröna delen är min take profit.  

I detta fall är min risk/reward 1:1. 

VIKTIGT 

Innan du tar denna strategi och placerar riktiga pengar så är en rekommendation att du backtestar den så du lär dig att känna igen mönsterna i marknaden och även vilken typ av entry, take profit och stoploss som passar dig.