Vad är en fond

En fond består av flertal underliggande värdepapper, till exempel aktier. 

En av skillnaderna på en fond och en aktie är att du väljer själv vilken aktie du vill köpa, men investerar du i en fond så är det en förvaltare som väljer vilka värdepapper som ska ingå i fonden som denne sedan förvaltar, därefter köper du en andel i fonden 

Som exempel så innehåller fonden enbart aktier. Då väljer förvaltaren x antal olika aktier som ska ingå i fonden. Ofta så sprids risken i flertal kategorier. 

Exempel 

  • Fyra aktier inom bostad 
  • Fyra aktier inom medicin 
  • Fyra aktier inom industri

Fondförvaltaren sprider sedan kapitalet i dessa olika aktier 
Detta innebär att man indirekt äger aktierna

Det finns flera olika typer av fonder 

Räntefonder 

Aktiefonder 

Blandfonder 

Indexfonder 

Hedgefonder 

Fond i fonder 

Aktiefonder 

Aktiefonder är vad det låter som en fond som placerar i aktier.  Då väljer fondförvaltaren ut x-antal aktier som kommer utgöra en viss procent av fondens innehåll

Räntefonder 

Räntefonder placerar i räntebärade värdepapper 
Det finns långa räntefonder och korta räntefonder 

Blandfond 

En blandfond  placerar i både aktier och räntebärande värdepapper  

Indexfond 

En indexfond följer ett index och placerar i de värdepapper som ingår i de indexet som indexfonden ska följa.  

Hedgefond 

En hedgefond tar positoner i båda riktningarna i marknaden. Som exempel kan den både köpa och sälja (blanka) aktier. 

Fond i fonder 

Fond i fonder placera i andra fonder. Så istället för att placera i aktier, index eller räntebärande värdepapper så pacerar fonden i andra fonder 

Varför ska du spara i fonder 

Du sprider din risk på ett annat sätt jämfört med en aktie. En fond äger flertal olika värdepapper vilket resulterar i att du automatiskt sprider din risk, sedan är det en förvaltare som bestämmer vart det ska placeras och på så sätt sparar man mycket tid, till exempel för att du behöver inte sätta dig in i detalj för varje enskild aktie. 

Givetvis finns det alltid en riskprofil för varje fond, så om du vill placera med en högre risk kan du välja det, Om du vill känna dig mer säker väljer du en fond med längre risk. 

Dom bästa fonderna 2021 hittar du hos avanza.