Olika typer av analyser

Det finns två olika typer av analyser, fundamental analys och teknisk analys.

Vad skiljer sig mellan teknisk analys och fundamental analys

Fundamental analys kan ses som en form av företagsvärdering (om vi pratar aktier).
Fundamental analys inom valutahandel handlar det om allt från räntebeslut till arbetslöshets siffror för ett visst land som kopplas till den valutan. Medans en teknisk analys handlar om trender, olika mönster som skapas i marknaden.
I teknisk analys använda dig av olika verktyg som indikatorer, ritverktyg, formationer och harmoniska mönster.

Vad innebär fundamental analys?

En fundamental analys inom en aktie eller valutamarknaden går ut på att ta reda på om den är under eller övervärderad.
Om vi tar aktier som exempel, då kollar man på bolagets redovisad vinst, omsättning, kassaflöde med mera för att försöka få en prognos för framtida utveckling på tidigare ekonomiska prestation.
Valutahandel däremot är det mer nyheter såsom räntebeslut, arbetslöshets siffror, oljepriser, det som påverkar det landet i nyhetsväg.

Vad innebär teknisk analys ?

I teknisk analys så spekulerar man på olika prismönster i grafer
Vad har marknaden gjort tidigare och vad kommer den att göra härnäst, och sedan göra sin analys utifrån det.

Det finns en uppsjö av olika sätt att göra en teknisk analys.
Det kan vara allt från att räkna vågor (elliots wave theory), trendlinjer, olika motstånds nivåer, formationer till harmoniska mönster, som man sedan samspelar med olika indikatorer.


Om du gör tekniska analyser så har du en egen strategi som är baserad på x antal olika regler. När du ska köpa/sälja, vilka indikatorer du ska använda dig av, trendlinjer, olika mönster, Man skapar en strategi utifrån dessa verktyg.