CFD Handel

Vad är CFD handel

CFD står för ”contract for difference” och är ett derivatinstrument. Derivatinstrument är ett samlingsnamn för värdepapper där värde är kopplat till värdet på en underliggande tillgång så som aktier, index, valutor, råvaror och räntor
När du köper eller säljer ett CFD-kontrakt så har man en överenskommelse om att utbyta värdet som en viss tillgång har när positionen öppnas med värdet som tillgången har när positionen stängs.
CFD:er handlas med hävstång. Och med det menas att du inte behöver investera hela värdet av en position för att få en större exponering, man betalar endast en viss procent av det underliggande värdet, ett säkerhetskrav för att öppna en position.
Hur stort säkerhetskravet är beror på om man vill handla aktier, valuta, råvaror, varje enskilt instrument har olika säkerhetskrav.

Hur fungerar CFD Handel

Man kan öppna en CFD position i båda riktningarna, du kan alltså sälja en aktie och med det menas att du vill sälja en aktie att den ska gå ner (blankning) och du kan även köpa att den ska gå upp. Det gäller alla finansiella instrument som du vill handla med CFD kontrakt.
Det finns alltid ett sälj pris och ett köp pris. Säljpriset är vad man betalar för att öppna en kort CFD position och köppriset är vad man betalar för att öppna en lång CFD position.
Och med en kort position menas att man köper att marknaden ska gå ner och en lång position är att man köper att marknaden ska gå upp.
Det är en liten skillnad mellan köp och sälj priset. Skillnaden mellan köp och sälj pris kallas för spread. Spreaden är en avgift som mäklaren tar. Det kan vara så att vissa mäklare inte har en spread på T. ex. aktier och då får man istället betala en courtage och betalar man courtage så blir det en avgift. Spreaden är som en inbyggd avgift i din position.

CFD positioner handlas i kontrakt storlek

EXEMPEL

I aktier är ett kontrakt en aktie

I valutahandel så är ett standardkontrakt 100,000kr av basvalutan (motsvarande valuta de handlar).
Sedan finns även minikontrakt som är 10,000kr av basvalutan.

Så om du vill öppna ett standardkontrakt i EUR/USD med ett säkerhetskrav på 3,33% så istället för att lägga in 100,000kr på en enskild position så behövs endast 34500kr som säkerhetskrav för att öppna en standardkontrakt på 100,000kr.

så om du vill öppna ett minkontrakt som är på 10,000kr i EUR/USD med ett säkerhetskrav på 3,33% så blir säkerhetskravet 3450kr.

Dom flesta CFD kontrakten kan man hålla öppna på obegränsad tid, men tänk på mäklare har avgifter för att hålla positioner över natten och helger.

Fördelar med att handla med CFD

 • Utbudet på att handla med CFD är väldigt stort vissa mäklare har ett utbud på över 17,000 marknader.
 • Du kan spekulera åt båda håll i marknaden
 • Du behöver inte binda lika mycket kapital för en stor position, Och med det räcker ditt kapital till fler större positioner
  .
 • Längre öppet tider, Om vi tar valutahandel t. ex. så är det öppet dygnet runt 5 dagar i veckan. Och kryptovaluta kan handlas på helger.
 • De flesta mäklarna har ett så kallat demokonto man kan öppna och prova på CFD handel med ”låtsas pengar”

Nackdelar med att handla med CFD

 • Större risk med CFD handel. Det ger större vinster men något man inte får glömma är att det ger även större förluster.
 • Man kan förlora mer än vad det kostar att öppna en position, där av anledning till att man har säkerhetskrav.
 • Om vi säger att du öppnar en position som har ett säkerhetskrav på 5000kr och du har 5500kr på ditt konto.
  Marknaden går åt fel så när du ligger minus 500kr eller mer så kan hela eller delar av din position stängas automatiskt.
 • Avgifter, läs på innan du börjar med CFD handel om vilka avgifter som din mäklare har vad dom innebär.